Jakter i Skåne

Välkommen att ta del av vårt utbud av pyrch, hägn och  drevjakter, speciellt änder som är av hög klass i fantastisk miljö.

YourHunt - Jakt för dig


Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för det jaktbara viltet samtidigt som vi gynnar övrig fauna och flora.


Målsättningen är att markerna skall kunna bära goda viltstammar utan att skadorna på skog och jordbruk blir för stora.


Det sker genom välavvägd avskjutningsplan, återskapande av våtmarker, anläggning av viltåkrar, plantering av remisser, utsättande av saltstenar och stödutfodring till småviltet.


På 500 ha underbar skånsk natur erbjuder vi ett stort utbud av jakttillfällen. Tillgång på olika sorter av klövvilt som älg, dovvilt, mufflon, rådjur och vildsvin. Det är även gott om hare på marken. Vi har fem olika viltvatten där vi sätter ut änder med mycket gott resultat.


Vi erbjuder predatorjakt, harjakt, vakjakt, smygjakt, andjakt och drevjakt.

Vi samlas innan jakten och äter även lunch i vårt jaktcafé vi byggt i en gammal stallbyggnad precis brevid gården.

Våra jakter

GALLERI